TOPLANTI VE ORGANİZASYON  GÜVENLİĞİ

Toplantı, sempozyum, seminer, konferans, müze, fuar, toplu gösteriler ve diğer sosyal etkinlikler gibi insanların bir amaç çerçevesinde birlikte bulunduğu toplu organizasyonlarda organizasyon yetkililerinin ihtiyaç duyacağı modern güvenlik sistemleri ve  özel güvenlik personeliyle güvenlik ihtiyacını karşılayıp ; Genel asayişin sağlanması , davetsiz misafirlere ya da istenmeyen maddelere karşı davetiye giriş kontrolü , konuk yönlendirme , kalabalık kontrolü veya sergilenen ürün ya da eserlerin korunması amacıyla gerekli tedbirleri alıp, bu faaliyetleri geçici güvenlik hizmetleri adı altında  HSG Güvenlik olarak yürütmekteyiz.

TOPLANTILARDA GENEL RİSK UNSURLARI
•Kabahat ve Suçlar (hırsızlık , kapkaç , gasp , nas-ı ızrar [mala zarar verme suçu] v.b.)
•Fuar ve konferanslarda karışıklık (kargaşa , taciz ,  kavga v.b.)
•Politik konjonktürden dolayı uluslararası firmaların hedef olması
•Ticari markalara karşı gelebilecek zararlar

Konusunda uzman kadrosu ile organizasyonlarda oluşturulan güvenlik çemberinin yanı sıra, hazır halde bekletilen mobil operasyon ekipleriyle geçici organizasyonlarda genel asayiş ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbiri hassasiyetle almaktayız.

HİZMET ALANLARI

•Fuarlar
•Konserler
•Seminerler
•Özel Toplantılar
•Açılış ve Davetler
Kültür Sanat Etkinlikleri
•Toplu Geziler

HSG Güvenlik olarak zaman ve yer açısından süreklilik arzeden organizasyonlarda veya  sınırlı süreli-geçici organizasyonlarda organizasyon güvenliği hakkında eğitimli özel güvenlik personeli ile organizasyon özel güvenlik hizmetlerini başarıyla yürütmekteyiz.