HİZMETLERİMİZ

 • KAMU KURUM KURULUŞLAR.
 • ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİ ( AVM.)
 • TİCARET MERKEZLERİ
 • İŞ MERKEZLERİ
 • BÜRO VE OFİSLER
 • TOPTAN VE PERAKENDE MAĞAZALARI
 • BANKALAR ( KAMU VE ÖZEL BANKALAR )
 • KARGO VE KURYE ŞİRKETLERİ
 • SENDİKALAR
 • VAKIFLAR
 • ÖZEL OKULLAR
 • ÖZEL DERSANELER
 • ÖZEL HASTANELER
 • ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ
 • ÖZEL HASTA BAKIM MERKEZLERİ
 • ÖZEL ÖZÜRLÜ BAKIM MERKEZLERİ
 • ÖZEL YAŞLI BAKIM MERKEZLERİ
 • TOPLU KONUTLAR
 • AİLE YAŞAM MERKEZLERİ
 • ÖZEL SİTELER VE KONUTLAR
 • PARK VE BAHÇELER
 • SPOR KOMPLEKSLERİ
 • KIYMETLİ MALZEME PARA, PATLAYICI MADDE SEVK VE GÜVENLİĞİ
 • EĞLENCE MERKEZLERİ
 • TARİHİ YAPILAR
 • DİNLENME VE MESİRE ALANLARI
 • OTELLER, MOTELLER VE TATİL KÖYLERİ
 • TURİSTLİK TESİSLER
 • ENERJİ SEKTÖRÜ BARAJLAR
 • İNŞAAT SEKTÖRÜ ŞANTİYELER
 • ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ (KARA, HAVA, DENİZ, DEMİRYOLU)
 • HAVAALANLARI, LİMANLAR, GARLAR VE OTOGARLAR
 • MEDYA KURURUŞLARI
 • ÜRETİM TESİSLERİ
 • İMALAT SEKTÖRÜ
 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
 • ENDÜSTİRİ VE SANAYİ BÖLGELERİ
 • FUARLAR VE FUAR ALANLARI
 • KONFERANSLAR , TOPLANTILAR VE ETKİNLİKLER
 • SPOR MUSABAKALARI VE KARŞILAŞMALARI
 • ÖZEL ORGANİZASYONLAR
 • DEĞERLİ EŞYA, PARA, MALZEME, NAKİL, TAŞIMA VE KORUMA
 • KİŞİ KORUMA (V.I.P KORUMA HİZMETLERİ)
 •  FİZİKİ GÜVENLİK.TABİ AFETLER , DEPREM, YANGIN, İLK YARDIM,   GÜVENLİK, ELEKTRONİK GÜVENLİK VE YÖNETİM KONULARINDA DANIŞMANLIK YAPARAK PLANLAMA VE RİSK ANALİZLERİNİ ÇIKARMAK