Güvenlik hizmet sunumunda yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla önderlik etmeyi hedefleyen Kurumumuz, güvenlik konusunda şirketimizde oluşmuş bilgi birikimi ile Türkiye’deki özel güvenlik sektörünün gelişimine katkı da bulunacak şekilde resmi makamlara ve diğer kuruluşlarla çalışmalar gerçekleştirmektedir.

HSG ÖZEL GÜVENLİK’ in temel hedefi; kişisel ve kurumsal koruma ve güvenlik hizmetini sağlayan kadroların görevlerini etkin ve etkili olarak yerine getirerek, terörizm, hırsızlık, mal hasarları, beyaz yaka suçları, bilginin kötüye kullanılması ve mali bilgilerin suiistimali gibi genel veya özel alanlarda güvenlik açısından tehdit oluşturan; giderek çeşitliliği artan ve yoğunlaşan risklerin ortadan kaldırılmasında yardımcı olmaktır