MİSYON

Güvenlik hizmet sunumunda yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla önderlik etmeyi hedefleyen Kurumumuz, güvenlik konusunda şirketimizde oluşmuş bilgi birikimi ile Türkiye’deki özel güvenlik sektörünün gelişimine katkı da bulunacak şekilde resmi makamlara ve diğer kuruluşlarla çalışmalar gerçekleştirmektedir.

HSG ÖZEL GÜVENLİK’ in temel hedefi; kişisel ve kurumsal koruma ve güvenlik hizmetini sağlayan kadroların görevlerini etkin ve etkili olarak yerine getirerek, terörizm, hırsızlık, mal hasarları, beyaz yaka suçları, bilginin kötüye kullanılması ve mali bilgilerin suistimal gibi genel veya özel alanlarda güvenlik açısından tehdit oluşturan; giderek çeşitliliği artan ve yoğunlaşan risklerin ortadan kaldırılmasında yardımcı olmaktır

VİZYON

2000’li yıllarda, özel güvenlik sektöründe yaşanan çağdaş gelişimi ve değişimi yakalamak, profesyonel kadro ve teknoloji desteğiyle; fiziki, teknik, insani imkan ve yöntemleri kullanarak, sektörel başarı çizgisini yükseltmek, sektörde öncü, yönlendirici, yapıcı, lider, inanılan, güvenilen, saygı duyulan, başarılı bir kurum olmayı devam ettirmek, organizasyon, sermaye yapısı, pazar payı gibi alanlarda büyümektir.

HSG ÖZEL GÜVENLİK bu hedefleri oluştururken, alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, tüm sorumluluklarının bilincinde, genç, uzman ve dinamik kadrosunun yarattığı enerjiye inanmıştır.