Eğitim Kurumları güvenliği ve Okul güvenliği hizmetleri başarıyla uyguladığımız okul güvenlik modeli ile sağlanmakta, Okullarda, Üniversite
kampüslerinde, Dershanelerde oluşabilecek her türlü tehdit unsurlarına karşı eğitim ve öğretim huzurunu bozmadan işletmenin istekleri doğrultusunda HSG
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ olarak hizmet vermekteyiz.

HSG olarak; Öğrencilerin şiddetten korunması, suç işleyecek zeminin ortadan kaldırılması için fiziki tedbirleri gözden geçirerek, kamera ve alarm sistemlerini kullanmak suretiyle hizmet sunmaktayız.

Okul Güvenlik Kamera Sistemleri
Okuldaki suç ve şiddet olayları okulun içinde bulunduğu çevrenin yansımasıdır. Okulun büyüklüğü ve şiddet olaylarının sıklığı doğru orantılıdır. Her 100 okuldan 10’u şiddet olaylarına sahne olduklarını, öğrencilerinin fiziksel olarak saldırıya maruz kaldıklarını raporla belirtmişlerdir.Okul güvenliği bölge olarak ele alındığında ;
1.Okul ile ev arasındaki
2.Okul içindeki güvenlik     olmak üzere 2 bölüme ayrılır.

Öğretmen ve öğrencilerin kendisini güvende hissetmediği ortamlarda etkili bir öğretim ve öğrenmenin gerçekleştirilmesi çok zordur.
Üniversite Kampüs Güvenlik Hizmetleri

Sonuç olarak firmamızca okulların güvenli yerler olmaları için gerekli önlemler alınmakta ve okullar, fakülteler, üniversite kampüsleri ve tüm eğitim kurumlarında görevlendirilen özel güvenlik görevlilerimize Eğitim Kurumları Riskleri ve Önlemleri hakkında meslek içi eğitim verilmek suretiyle devlet ve özel okul güvenlik hizmetlerini başarı ile sürdürmekteyiz.