Belediye güvenlik hizmetleri, tüm kamusal alanlar gibi yoğun trafik alan Belediyeler için kritik hizmetlerdendir. Belediye özel güvenlik hizmeti veren HSG Güvenlik,  Belediye güvenliği konusunda uzman şirketlerden olup, Belediyelere güvenlik hizmetlerinin sağlanması konusunda profesyonel bir firmadır.
HSG.; Belediye binalarının iç ve dış çevre güvenliği, otopark ve yaya giriş-çıkışlarının kontrol altına alınması, çalışan Belediye personelinin güvenliği gibi genel güvenliği sağlayan, savunma ve koruma ile ilgili tüm önlemleri almak amacıyla el dedektörleri, X-Ray cihazları,Metal kapı dedektörleri, turnikeler, emniyet şeritleri, bariyerler, otomasyon sistemleri ve CCTV kamera kontrol sistemleri gibi tüm güvenlik tedbirlerini sağlamaya yönelik teknolojik ekipmanlar eşliğinde Belediye güvenlik hizmeti sağlayan özel bir kuruluştur.
HSG, Belediye güvenliği hizmetlerinde 5188 sayılı yasa şartlarına uygun, Belediye güvenlik görevlisi alımı konusunda aranan özellikleri haiz, silahlı veya silahsız güvenlik kimlik kartına sahip, konusunda uzman, profesyonel ve tecrübeli güvenlik görevlileri temin etmek, onların meslek içi oryantasyonlarını sağlamak ve modern teknoloji ürünü güvenlik cihazları ile donatmak suretiyle hizmet verir.

Büyükşehir Belediyeleri;

5188 sayılı kanunun tarafımıza verdiği hak gereğince tüm Türkiye’deki gerek İlçe Belediyeleri ve gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için uygulanan güvenlik görev ve yetkilerimiz özetle şunlardır;
1.Belediye Başkanlığı ve bağlı kuruluşları; Sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve mala zarar, memurları ve çalışanları zorla işten alıkoyma gibi her türlü tehdit ve tehlikere karşı korumak.
2.Güvenliğini sağlamakla görevli oldukları Belediye tesisi alanına girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme ve kişilerin üstlerini dedektörler ile arama, eşyaları X-Ray cihazından ya da benzeri güvenlik sistemlerinden geçirmek.
3.5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunun ilgili maddelerine göre yakalama ve yakalama sebebiyle orantılı arama.
4.Görev alanı içerisinde olmak koşulu ile haklarında yakalama, tutuklama ya da mahkumiyet kararı bulunanları yakalama ve arama.
5.Yangın, Deprem gibi doğal afet durumlarında imdat çağrısında bulunmak, görev alanındaki sivil savunma ekiplerine yardım etmek.
6.Emniyet Müdürlüklerine derhal bildirilmek koşuluyla, aramalar esnasında suç teşkil eden ya da delil olabilecek veya suç teşkil etmekle birlikte tehlike doğurabilecek şüpheli eşyaları emanete alma.
7.Bulunmuş veya terkedilmiş eşyayı emanete alma.
8.Kişinin vücudu ya da sağlığı yönünden mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile yakalama.
9.Olay mahalini ve delilleri koruma ve bu amaçla CMK ilgili maddesi gereğince yakalama yetkisi.
10.Türk Medeni Kanununun 981 vd. maddelerine, Borçlar Kanununun 52’nci maddesine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 256’ncı maddesine göre zor kullanma yetkisi.
11.Belediye Başkanlığı merkezi ve Güvenlik Görevlisi çalıştırma izni bulunan bağlı kuruluşlarda giriş ve çıkışlarda kimlik kontrolü yapmak bu alan içinde şüpheli kişilerin dolaşmasını engellemek, kuruluşa ait olan ve girilmesi izin ve kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini önlemek, görev  alanı içinde meydana gelen her türlü kazalarda gerekli yardımları yapmak.
12.Silahlı özel güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı kanununla verilmiş yetkisi gerektiği takdirde silahlarını savunma ve koruma amaçlı olarak kullanması.HSG., eleman sayısına göre veya Belediye Başkanlığı tarafından talep edilmesi halinde; Güvenlik Müdürü ve Güvenlik Amiri tayin ederek, özel güvenlik görevlilerinin çalışmalarını ve performanslarını gözetim altında tutar. Bunu yaparken Belediye mevzuatı, İş hukuku mevzuatı ve özel güvenlik hukuku mevzuatı gözönünde titizlikle bulundurulur.  Bu kapsamda 4 yıllık üniversite mezunu veya emekli asker/polis kişilerden oluşan Özel Güvenlik Amirleri görevlendirilir.