HSG, risk haritası oluşturduğu bankalara güvenlik için en etkin korumayı sağlayarak, etkili banka güvenliği tesis etme konusunda deneyimli ve uzman bir güvenlik şirketidir. Firmamız banka şubelerinde alınması gereken güvenlik önlemleri üzerinde gerekli danışmanlık ve güvenlik hizmetini tecrübeli güvenlik görevlileri eşliğinde verir.
Banka Güvenliği Hizmetlerimiz
HSG, Bankaların Destek Hizmeti Almalarına Ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik madde 4-4 gereğince;
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki özel güvenlik şirketlerinin bankalara sağladıkları her türlü nakit, kıymetli evrak ve kıymetli maden gibi kıymetli malları güvenlikli şekilde toplamak, saymak, dağıtmak ve teslimini sağlamak, gerektiğinde muhafaza etmek, otomatik vezne makinesi gibi makineleri açmak, kapamak ve tekrar hizmete sokmak, kapalı mühürlü para çantalarının teslim veya tesellüm işlemi gibi hizmetler ile benzeri hizmetler”, bankacılık destek hizmeti niteliğinde olup, 5188 sayılı yasaya göre, elemanlı güvenlik, güvenlikli kıymetli mal taşımacılığı, yakın koruma, alarm izleme gibi “Güvenlik hizmetleri” vermektedir.Banka özel güvenlik bilgileri dahilinde sağladığımız silahsız ve/veya silahlı Banka Güvenliği hizmetleri hakkında dikkat edilmesi gereken bazı başlıklar (Ayrıntılı bilgiler için banka güvenlik görevlileri meslek içi eğitimi) :
Banka ATM güvenliği
“ATM güvenliği”Soygunlara karşı alınması gereken önlemler
“Olası tehlike fark edildiği taktirde yerinde ve gerekli hareket tarzları
“Müşteri seçimi,  uygunsuz  müşteri tespiti”Şubeler veya Bankalar arası Güvenli Para Taşımacılığı
“Banka Güvenliği hakkında