D E Ğ E R L E R İ M İ Z

 • ANAYASAL HAKLARA SAYGI GÖSTERMEK,
  • YASALARA, KURUM VE KURULUŞLARA, KURAL VE İLKELERİNE BAĞLI OLMAK,
  • KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARIN MAL VE EMNİYETİNİ SAĞLAMAK,
  • HAKLIYI, HAKSIZA KARŞI KORUMAK,
  • HUZUR VE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK,
  • DEVLET VE İNSANLIĞA YARARLI HİZMET VERMEK,
  • ÇEVREYE KARŞI DUYARLI OLMAK,
  • MESLEKİ GELİŞİME ÖNEM VERMEK,
  • DÜRÜST OLMAK,
  • SIR SAKLAMAK,
  • MÜŞTERİYE VE PERSONELE DEĞER VERMEK,
  • VERGİSİNİ ZAMANINDA VE TAM ÖDEMEK,
  • ÇALIŞANLARA, MÜŞTERİLERE, TEDARİKÇİLERE VE HALKA DOĞRUYU SÖYLEMEK,
  • KAYIT VE RAPORLARIN DOĞRUYU GÖSTERMESİNİ SAĞLAMAK,
  • KALİTEYİ ÖN PLANDA TUTMAK,
  • KAYNAKLARI ETKİN KULLANMAK VE İSRAFTAN KAÇINMAK,
  • İŞİNE SAYGI DUYMAK VE ÇALIŞMA SAATLERİNE RİAYET ETMEK,
  • İŞ İLE DİNLENME VE EĞLENCEYİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMAMAK,
  • ÖNYARGILARIN VE KİŞİSEL DUYGULARIN, MESLEKİ KARARLARI ETKİLEMESİNE İZİN VERMEMEK,
  • HEDİYE VE RÜŞVET VERMEMEK, BAHŞİŞ VE GAYRİ RESMİ KOMİSYON TEKLİF ETMEMEK,
  • RÜŞVET, BAHŞİŞ VE HEDİYE KABUL ETMEMEK, SAHTEKÂRLIK VE DOLANDIRICILIK YAPMAMAK,
  • GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAMAK VE GÖREVİ İHMALDE BULUNMAMAK,
  • GEREKSİZ YERE ZOR KULLANMAMAK,
  • KABA KUVVETTEN KAÇINMAK,
  • RİYAKÂRLIK YAPMAMAK,
  • ADAM KAYIRMACILIĞI YAPMAMAK.

 

 

Ç A L I Ş M A    İ L K E L E R İ M İ Z                          :

 

 • HİZMETLERİMİZDE GÜVENLİK VE KORUMA ÖN PLANDADIR.
 • HİZMETLERİMİZDE İNSANİ İLİŞKİLERE AZAMİ ÖZEN GÖSTERİLİR.
 • HİZMETLERİMİZ 24 SAAT ESASINA GÖRE SUNULUR VE KONTROL VE DENETİM YAPILIR.
 • HİZMETLERİMİZDE MÜŞTERİLERLE DEVAMLI DİYALOGLA TALEPLER KARŞILANIR VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ESASTIR.
 • HİZMETLERİMİZDE YASALARA UYGUN VE İNSANİ HAKLARA SAYGILI FAALİYET YAPILIR.
 • HİZMETLERİMİZDE MÜŞTERİ KURUM VE KURULUŞLARIN KURAL VE İLKELERİNE BAĞLI HAREKET EDİLİR.
 • HİZMETLERİMİZDE MÜŞTERİLERİN CAN, MAL VE TESİS GÜVENLİĞİ VE EMNİYETİ SAĞLANIR.
 • HİZMETLERİMİZDE HAKLI HAKSIZA KARŞI KORUNUR.
 • HİZMETLERİMİZİN AMACI MÜŞTERİLERİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKTIR.
 • HİZMETLERİMİZDE İNSANLIK, TOPLUM, ÇEVRE VE DEVLETE YARARLI VE AZAMİ SAYGILI OLUNUR.
 • HİZMETLERİMİZDE MESLEKİ VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE ÖNEM VERİLİR.
 • HİZMETLERİMİZDE ADİL, DÜRÜST, EŞİT VE SIRDAŞLIĞA TAM BAĞLILIK VARDIR.
 • HİZMETLERİMİZDE YASAL KAYITLAR VE RAPORLAR USULÜNE UYGUN VE TİTİZLİKLE DÜZENLENEREK MUHAFAZA EDİLİR.
 • HİZMETLERİMİZDE İNSAN, TEÇHİZAT VE MALİ KAYNAKLARI ETKİN KULLANMAK, İSRAFTAN KAÇINMAK ESASTIR.
 • HİZMETLERİMİZDE KALİTEMİZ EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZDİR.