1. Özel güvenlik kimlik kartı: Bu kart çalışmaya başladığınızda mevzuat gereğince yetkilerinizi kullanmak için çalışma yerinizde yakanızda taşımanız zorunlu olan kimlik kartınızdır, bu kartı almak için Eğitim kurumundan sertifikanızı aldıktan sonra gerekli olan diğer evraklarla Emniyet Müdürlüklerine başvuruda bulunacaksınız.

2. Dilekçe : Bu belge bulunduğunuz ilin emniyet/jandarma (evrakınızı hangi makama verecekseniz uygun olan) makamlara hitaben yazılacak, içeriği silahlı/silahsız eğitim aldığınızı ve eklerinde gereken evrakların listesi yazılı bir belge olup imzalamanız gerekiyor.

3. Güvenlik Sorş.ve Arşiv Araştırma Formu : Bu belge sizinle ilgili bilgilerle iki nüsha olarak tanzim edilecek. Daha sonra iki surete de fotoğrafınızı yapıştırarak imzalamanız gerekiyor.2. sıradaki belgenin orijinaline http://ozelguvenlik.pol.tr/rehberogg4.asp  , 3.sıradaki belgenin orijinaline http://ozelguvenlik.pol.tr/rehberogg4.asp   adresinden ulaşabilirsiniz.

4. Yerleşim belgesi : Nüfus Md.lüklerinden ücretsiz alınabilir (TÜİK).

5. Nüfus cüzdan sureti : 1.sıradaki belgeyle birlikte muhtardan almanız zaman kazandırır. Muhtarınızın tanzim etmesi ve onaylaması gerekir.

6. Ruhsat harcı yatırıldığına dair makbuz : Kimlik harcı diye de tanımlanan ve 2011 yılı için 348,84 TL olarak açıklanan ve büyük şehirlerde harç ve veraset işlemleri için belirlenmiş vergi dairesine, küçük şehirlerde valiliğin içindeki maliye veznesine “özel güvenlik” için olduğunu belirterek ücreti yatırdıktan sonra alacağınız dekontu belgelerinize eklemeniz gerekiyor. Ankara’da Çankırı Cad. No: 15/Ulus adresinde bulunan Harçlar Verasetler Vergi Dairesine yatırılabilir.

7. Sağlık raporu : Silahlılar için tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu gerekmektedir. Başvurduğunuz hastanenin döner sermayesine ücreti yatırıldıktan sonra alınacak heyet raporu kağıdı ile ilgili polikliniklere ve heyete onaylatılması gerekiyor. Silahsızlarda ise 5 doktor imzalı olacak şekilde poliklinik raporu yeterlidir. Sağlık raporu “Özel Güvenlik Görevlisi Olur”, silahlılar için ayrıca “Ateşli Silah Taşımasında ve Bulundurmasında Sakınca Yoktur” ibareli ve asıl suret olması gerekiyor. Ayrıca rapor için başvururken yanınıza 2 Adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanınızı almayı unutmayınız.

8. Adli sicil belgesi :  Adliyeden,  adli sicil belgesini isterken noktalı yere  ”Özel güvenlik” için olduğu belirtilerek istenmesi gerekiyor.

9. Diploma fotokopisi : Eğitim durumunuzu ispatlayan, kurs merkezinize kayıt olurken fotokopisini verdiğiniz (silahsızlarda lise tastiknamesi de olabilir) belgenin onaylı hali isteniyor. Mezun olduğunuz şehirden başvuruyorsanız diplomanız/tastiknameniz hangisi varsa onun fotokopisi ile kendi okulunuza gidip “Aslı Gibidir” diye onaylatmanız gerekiyor.

Eğer başka şehirden müracaat ediyorsanız noter onayı gerekli. Daha önceden herhangi bir nedenle diplomanızı notere onaylattıysanız onun fotokopisi de geçerli olur.

10. Özel güvenlik temel eğitim sertifikası : Kurs merkeziniz tarafından tanzim edildikten ve ilgili vali yardımcısı tarafından onaylandıktan sonra aslını alıp diğer belgelerinize eklemeniz gerekiyor.

11. Vesikalık fotoğraf : 4 adet vesikalık biyometrik resim

* İstenen belge adetlerinde il emniyetlerinin farklı uygulamaları olabilir, bu isteklere uymanız gerekir. Adayların belge hazırlamaya başlamadan önce kurs aldıkları merkezlerden gerekli evraklar hakkında bilgi almaları gerekmektedir.